La Jove Cambra Internacional 

La Visió i la Missió

Volem ser la principal xarxa mundial de ciutadans joves actius.

Per fer-ho, oferim oportunitats de desenvolupament que preparin als joves per crear canvis positius.

 

Activitats

L’activitat de la Jove Cambra es recolza en el principi de l’aprenentatge pràctic. Els programes que s’organitzen constitueixen la realitat operativa de l’entitat. Sorgeixen de la pròpia iniciativa de cada membre i són l’instrument per assolir l’objectiu de l’associació.

Formació a través de l’acció… l’acció en benefici de la comunitat.

  • Formació 90% 90%
  • Desenvolupament Social i Cultural 75% 75%
  • Oci 70% 70%
  • Internacional 40% 40%

Aquests percentatges representen la temàtica dels programes que hem desenvolupat aquest any a JCI OLM. Com més alt sigui el percentatge, més hem treballat en aquesta àrea. Tal i com s’aprècia, les arees que més treballem a l’entitat són Desenvolupament Social i Cultural i Formació

M’encanta la Jove Cambra!

Idoia Gumà

Jove Cambra

Jove Cambra és la combinació perfecta entre diversió i aprenentatge

Sara Rué

Jove Cambra

La Jove Cambra m’ha donat la motivació que no ha aconseguit donar-me l’escola

Adriana Rué

Jove Cambra

Primer era una mica reticent a entrar a la Jove Cambra, però ara em moro de ganes de participar en la següent activitat.

Amina El Khayat

Jove Cambra

Jove Cambra Internacional Vilafranca del Penedès