La Jove Cambra Internacional

La Visió i la Missió

Volem ser la principal xarxa mundial de ciutadans joves actius.

Per fer-ho, oferim oportunitats de desenvolupament que preparin als joves per crear canvis positius.

 

Activitats

L’activitat de la Jove Cambra es recolza en el principi de l’aprenentatge pràctic. Els programes que s’organitzen constitueixen la realitat operativa de l’entitat. Sorgeixen de la pròpia iniciativa de cada membre i són l’instrument per assolir l’objectiu de l’associació.

Formació a través de l’acció… l’acció en benefici de la comunitat.

Membres al món

Membres a Catalunya

Organitzacions locals

Organitzacions nacionals

Junta JCI Catalunya 2016

Xavier Bielsa

Xavier Bielsa

President JCI Catalunya

Pere Pau Clua

Pere Pau Clua

Assessor Legal

Miriam València

Miriam València

Vicepresidenta d'Oportunitats professionals

Magí Senserrich

Magí Senserrich

Past President

Anna Frixach

Anna Frixach

Tresorera

Marc Rué

Marc Rué

Director TIC

Xènia Castelltort

Xènia Castelltort

Gerència

Sara Rué

Sara Rué

Vicepresident de Formació

Ester Martínez

Ester Martínez

Secretaria General

Adrià Agramunt

Adrià Agramunt

Vicepresident Internacional

M’encanta la Jove Cambra!

Idoia Gumà

JCI Sabadell

Gràcies a la Jove Cambra tinc grans amics arreu de tot el món

Xènia Castelltort

JCI Igualada

La Jove Cambra m’ha donat la motivació que no ha aconseguit donar-me l’escola

Adriana Rué

JCI Sabadell

Un jove actiu és el motor, i la Jove Cambra la gasolina.

Magi Senserrich

JCI Igualada