La Jove Cambra Internacional

La Visió i la Missió

Volem ser la principal xarxa mundial de ciutadans joves actius.

Per fer-ho, oferim oportunitats de desenvolupament que preparin als joves per crear canvis positius.

 

Activitats

L’activitat de la Jove Cambra es recolza en el principi de l’aprenentatge pràctic. Els programes que s’organitzen constitueixen la realitat operativa de l’entitat. Sorgeixen de la pròpia iniciativa de cada membre i són l’instrument per assolir l’objectiu de l’associació.

Formació a través de l’acció… l’acció en benefici de la comunitat.

Membres al món

Membres a Catalunya

Organitzacions locals

Organitzacions nacionals

Junta JCI Catalunya 2016

Xènia Castelltort

Xènia Castelltort

Presidenta JCI Catalunya

Miriam València

Miriam València

Assessora Legal

Esther Martínez

Esther Martínez

VP Oportunitats Professionals i Emprenedoria

Xavier Bielsa

Xavier Bielsa

Past-President JCI Catalunya

Rafa Julbe

Rafa Julbe

Tresorer

Núria Sallés

Núria Sallés

Secretària Tècnica

Pol Jiménez

Pol Jiménez

Vicepresident de Formació

Cesc Cid

Cesc Cid

Secretaria General

Esther Sabaté

Esther Sabaté

Vicepresident Internacional

M’encanta la Jove Cambra!

Idoia Gumà

JCI Sabadell

Gràcies a la Jove Cambra tinc grans amics arreu de tot el món

Xènia Castelltort

JCI Igualada

La Jove Cambra m’ha donat la motivació que no ha aconseguit donar-me l’escola

Adriana Rué

JCI Sabadell

Un jove actiu és el motor, i la Jove Cambra la gasolina.

Magi Senserrich

JCI Igualada