foto indv_2Moltes vegades es relaciona l’adjectiu “emprenedor” com un atribut únicament lligat als empresaris. A través d’aquest article voldria aclarir la confusió que hi ha entre els mots emprenedor i empresari. En ocasions tant lligats, que alguns els consideren sinònims. Així com constatar que tots tenim un emprenedor dins de nosaltres.

Si busquem a l’enciclopèdia què significa “emprenedor”, trobarem la següent definició: ‘Persona que té iniciativa i coratge per a emprendre i dur a terme, amb una gran activitat, les pròpies empreses, especialment empreses difícils, arriscades’. Ja que hi estem posats, també és interessant saber els diferents significats del la paraula “empresa”: ‘1. Allò que hom emprèn, designi que hom posa en execució. 2. Unitat econòmico-jurídica que duu a terme’… bé, l’empresa que tots coneixem.

D’aquestes definicions en podem extreure que una persona emprenedora és aquella que té iniciativa i visió per emprendre nous projectes, empreses que comporten riscos, i aquestes empreses doncs, poden tenir com a objectiu obtenir beneficis econòmics o no.

D’aquesta manera, podem trobar empresaris que no siguin emprenedors, l’empresari que gestiona i fa créixer l’empresa, però que no tindria la capacitat de inventar-la o crear-la. Així com l’emprenedor no ha de ser forçosament empresari, pot emprendre projectes de caire social, o sent un treballador d’una empresa o organització també és pot emprendre iniciatives. En aquest cas es considera a la persona, com a “intraemprenedora” .

Amb aquest escrit voldria deixar clar que tothom té la capacitat latent per emprendre. No obstant, molts cops la cultura del mínim esforç s’imposa, sobre la cultura emprendora, basada en la capacitat de sacrifici i l’esforç per buscar noves oportunitats i innovar, convertint noves idees i somnis en realitat. Per això, cal fomentar molt més aquesta actitud emprenedora des de les bases, és a dir, el sistema educatiu, les escoles, instituts i universitats, per tal de canviar la mentalitat de les generacions futures. Ja que ara, més que mai, cal tenir actitud emprenedora.

Joan Marchan Vidal

President 2012

Jove Cambra Internacional Vilafranca del Penedès

Març 2012